Els comptes de Terraferida

 

Terraferida no accepta doblers d’empreses, partits ni de cap administració pública, no té assalariats i sols es finança amb donacions de simpatitzants i aportacions dels col·laboradors. Terraferida és transparent, publica cada any els comptes, despesa a despesa, o quan ho requereixi qualsevol col·laborador.

Si vols, pots fer una aportació econòmica a Terraferida AQUÍ.


 

comptes_tf_2019

comptes_tf_2018

comptes_TF_2017

comptes_TF_2016Si vols, pots fer una aportació econòmica a Terraferida AQUÍ.